ترجمه متون غیررسمی

متون غیر رسمی شامل کاتالوگ، پایان نامه دانشجویی،متون دانشجویی، گزارشات و ... است که نیازی به مهر و امضای رسمی ندارد.

نشانی : تهران ، جمهوری ، چهار راه استانبول ، پاساژ گالری گلشن ، طبقه اول ، واحد 37

تلفکس : 66737301 - 66737299

ایمیل : info@etminantranslation.ir

مترجم مسئول : ماندانا منصوری